Algemene voorwaarden UIT Applicatie

 

  1. 1.      Algemeen

1.1   Indien u de UIT app installeert, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden zoals hieronder beschreven.

 

  1. 2.      Definities

2.1   UIT: afkorting van “Utrechtse Introductie Tijd”, een evenement georganiseerd voor nieuwe studenten in Utrecht in opdracht van Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht.

2.2   UIT-bestuur: het bestuur van de Utrechtse Introductietijd en een onderdeel van de Universiteit Utrecht.

2.3   UIT App: de applicatie voor zowel Apple IOS als Android-OS apparaten die openbaar te downloaden is waarin content wordt gedeeld met betrekking tot het UIT programma, deelnemende verenigingen, nieuws, en foto’s. Tevens heeft de app een kaartfunctie waarmee de gebruiker kan zien waar hij zich bevindt in Utrecht, en een social media feed waarin wordt gelinkt naar Instagram- en Twitter-berichten over de UIT.

2.4   Kaartfunctie: de gebruiker heeft via de app toegang tot een kaart van Utrecht waarop relevante en gesponsorde locaties extra zijn uitgelicht. Op deze kaart kan de gebruiker ook zien waar hij zichzelf bevindt.

2.5   Social media functie: berichten die worden geplaatst op Twitter en Instagram met UIT gerelateerde hashtags worden hier getoond in een social media feed.

2.6   Afgeschermde ruimte binnen de app: crewleden van de UIT krijgen een code van het UIT-bestuur waarmee ze kunnen inloggen in het afgeschermde gedeelte van de UIT App waar ze draaiboeken van de UIT kunnen inzien.

 

  1. 3.      Beschikbaarheid

3.1   De organisatie van de UIT zal er zorg voor dragen dat de UIT App beschikbaar is voor gebruik, met uitzondering van factoren die uit haar macht liggen.

3.2   Het UIT-bestuur reserveert het recht om naar eigen inzicht te beslissen om de gehele UIT App of functies hiervan offline te zetten.

 

  1. 4.      Intellectuele eigendom

4.1   De Universiteit Utrecht is de eigenaar van alle handelsmerken, auteursrechten, databankrechten en alle overige intellectueel eigendomsrechten in de UIT App.

4.2   Het is niet toegestaan om de UIT App en de content van de app op enige wijze te verveelvoudigen of openbaar te maken zonder expliciete toestemming van het UIT-bestuur.

4.3   Een uitzondering op lid 1 en lid 2 betreft de content die wordt getoond bij de social media functie. De rechten van die content liggen bij de rechthebbende eigenaren.

 

  1. 5.      Privacybeleid

5.1   De UIT App is openbaar en gratis te downloaden. Voor de werking van de UIT App zijn geen persoonlijke gegevens van de gebruiker vereist.

5.2   De UIT App kan u pushberichten sturen. Het staat de gebruiker vrij deze optie uit te zetten. Zolang de gebruiker deze functie niet uitzet is het UIT-bestuur gerechtigd om de gebruiker pushberichten te sturen.

5.3   Via de kaartfunctie van de UIT App kan de gebruiker zien waar hij zich bevindt in Utrecht. De locatie wordt intern door de GPS functie van de telefoon van de gebruiker gegenereerd en wordt niet door de UIT App opgeslagen.

 

  1. 6.      Beperking aansprakelijkheid

6.1   Noch het UIT-bestuur noch de Universiteit Utrecht of Hogeschool van Utrecht zijn aansprakelijk voor onjuiste of onvolledige informatie of gegevens in de UIT App en eventuele schade die hieruit kan voortkomen.

6.2   Noch het UIT-bestuur noch de Universiteit Utrecht of Hogeschool van Utrecht zijn aansprakelijk voor het eventueel niet beschikbaar zijn van de UIT App in zijn geheel of functies hiervan.

6.3   Noch het UIT-bestuur noch de Universiteit Utrecht of Hogeschool van Utrecht zijn aansprakelijk voor de inhoud van de geposte content in de App. Indien de gebruiker een bericht, foto of video om welke reden dan ook niet wenselijk acht dient de gebruiker zich te richten tot het UIT-bestuur met het verzoek om deze content te verwijderen.

6.4   Via de social media functie wordt er gelinkt naar berichten die zijn gepost op derde websites en/of applicaties. De organisatie van de UIT heeft geen controle over deze derde websites en/of applicaties of de geplaatste content. Noch het UIT-bestuur noch de Universiteit Utrecht of Hogeschool van Utrecht zijn op enige wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gelinkte content in deze functie van de App. Indien de gebruiker een bericht, foto of filmpje om welke reden dan ook niet wenselijk acht dient de gebruiker dit zelf op te pakken met de relevante derde website of applicatie.

 

Volg de UIT op Facebook