Beschikbare Functies UITbestuur

Lees hier meer over de verschillende functies:

Functionaris Communicatie

 • Opzetten beeld UIT
 • Drukwerk verzorgen
 • Website onderhouden en verbeteren
 • Persvoorlichting
 • Toezicht interne en externe communicatiestromen
 • Doorvoeren huisstijl intern en extern
 • Communicatie tijdens UIT (hoofdverantwoordelijke)
 • Eindverantwoordelijke nieuwsbrieven
 • Contracten eigen relaties vastleggen
 • Bijdrage financiële situatie UIT (bijdrage acquisitie, actuele financiële stand bijhouden wat betreft eigen functie, etc)

Functionaris Acquisitie

 • Sponsoren werven in geld en natura (hoofdverantwoordelijke)
 • Relatie met sponsoren initiëren en onderhouden
 • Website betreffende sponsoren actueel houden
 • Contracten sponsoren opstellen
 • Toezicht op branche-exclusiviteit sponsoren
 • Verzorgen advertenties programmaboekje
 • Verzorgen netwerkborrels
 • Actuele financiële stand bijhouden wat betreft eigen functie

Functionaris Deelnemers & Fiscaat

 • Werving UITlopers
 • Werving mentoren, crew, eventmanagers en overige medewerkers
 • Verzorgen trainingen van alle medewerkers
 • Voorzieningen voor medewerkers tijdens de UIT, zoals eten en drinken
 • Coördinatie van de centrale post en EHBO
 • Aanmeldsysteem UITlopers en medewerkers
 • Communicatie voor en tijdens de UIT richting medewerkers en deelnemers
 • Betalingen uitvoeren
 • Startbegroting opstellen
 • Eindafrekening opstellen
 • Actuele financiële stand bijhouden (hoofdverantwoordelijke)

Functionaris Programma I, II & III (3 functies, verantwoordelijkheden worden onderling belegd)

 • Programmaonderdelen verzinnen en regelen zoals: de opening, het openingsconcert, de informatiemarkt, het slotconcert, workshops etc.
 • Lunch
 • Avondeten
 • Artiesten
 • Draaiboeken opstellen
 • Sanitair, stroom, hekwerk, beveiliging, podia, licht en geluid, afvalverzameling enz.
 • Vergunningen aanvragen
 • Contact met gemeente, politie, brandweer
 • Offertes opvragen
 • Evenementenbeurzen bezoeken
 • Bijdrage financiële situatie UIT (bijdrage acquisitie, actuele financiële stand bijhouden wat betreft eigen functie, etc)

De functies Voorzitter en Secretaris worden nadat het UITbestuur is samengesteld in overleg verdeeld.

Voorzitter

 • Leiden vergaderingen
 • Openbare toespraken
 • Voortgang UITbestuur
 • Contact onderhouden met studentenverenigingen

Secretaris

 • Officiële post verzamelen, opstellen en versturen
 • Toezien op een nette en soepel werkende kantooromgeving
 • Contact onderhouden met studentenverenigingen
 • Contact onderhouden met onderwijsinstellingen